eTwinning Kulubü yıllık çalışma takvimi

20.01.2015 16:11
eTwinning Kulübü Yıllık Çalışma Takvimi
Kazanımları:
Proje destekli eğitim için uygulamaya olanak sağlaması
Yabancı Dil Becerisinin geliştirilmesi
Öğrenci merkezli eğitim uygulanması
Bilişim Teknolojileri becerisinin geliştirilmesi
Kültürel değerlerin tanınması
Kültürler arası hoşgörünün kazandırılması
Sorumluluk Becerisinin geliştirilmesi
Grup Çalışmasının desteklenmesi
Araştırma odaklı eğitimin geliştirilmesi
Çözüm odaklı bir toplumun yetiştirilmesi
EKİM-KASIM
1. Kulüp tüzüğünün hazırlanması.
2. Okul genelinde kulübe seçilen öğrencilerin belirlenmesi.
3. Yönetim kurulunun seçilmesi.
4. Denetleme kurulunun seçilmesi.
5. Kulüp faaliyetlerinin belirlenmesi.
6. 20..-20.. öğretim yılı yıllık çalışma planının hazırlanması.
7. 21. Yüzyıl becerileri hakkında öğrencilere bilgilendirme yapılması
ARALIK – OCAK
1. Yıllık çalışma planın hazırlanması.
2. 21. Yüzyıl becerilerinin tanıtılması ve BT becerisinin önemi
3. Yabancı Dil öğrenmenin gerekliliğinin kavranması
4. Araştırma yöntem ve tekniklerinin öğrencilere tanıtılıp uygulatılması
5. Öğrencilere eTwinning projeleri hakkında bilgilerin verilmesi.
6. eTwinning portalının tanıtılması ve okuldaki öğretmenlerin üye olmasının sağlanması
7. eTwinning proje örneklerinin incelenmesi.
8. Öğrencilerden proje fikirleri alınması
9. Uygulanması planlanan projelerin tartışılması ve etkinlik takviminin oluşturulması.
10. Kullanılacak araçların tespit edilmesi
11. Uygulanacak yöntem ve yapılacak çalışmaların karara bağlanması.
ŞUBAT – MART
1. Genel kurulun toplanması ve alınan kararların gözden geçirilmesi.
2. Projelerde kullanılabilecek web 2.0 araçlarının anlatılması ve uygulama yapılması
3. Basit kodlama etkinliklerinin yapılması ve yarışma düzenlenmesi
4. Projelerin başlatılarak aylık faaliyetlerinin sürdürülmesi
NİSAN – MAYIS
1. Genel kurulun toplanması.
2. İyileştirme Planının oluşturulması
3. eTwinning kulüp panosunun hazırlanması ve projelerin okula tanıtılması.
4. Fikri çıktıların ve etkinliklerin sergilenmesi
5. Projelerin aylık faaliyetlerinin sürdürülmesiHAZİRAN
1. Genel kurulun toplanması.
2. eTwinning kulübüyle ilgili formların doldurulup değerlendirilmesi.
3. eTwinning Kulüp panosu veya köşesinin hazırlanarak okulda yapılan projelerin
tanıtılması, yaygınlaştırılması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması
4. Yıl içinde yapılan çalışmaların değerlendirilmesi.
5. Yıl sonu çalışma raporunun hazırlanma